Snížili jsme ceny všech sériově vyráběných plastových výrobků o 10%
Česky English Deutsch

Čistírny odpadních vod pro průmyslové vody

Průmyslové odpadní vody představují samostatnou kapitolu čištění. K řešení technologie úpravy je nutné znát tyto informace:

  1. Typ výroby a hlavní kontaminanty znečištění (specifikace)
  2. Produkované množství odpadních vod a koncentrace kontaminantů, včetně teploty, hustoty, viskozity, srážlivosti aj. parametrů.
  3. Požadované parametry na výstupu a záměr pro vypouštění přečištěných odpadních vod (kanalizace, ČOV, recirkulace, recipient).

Společnost EKOPLAST TELČ s.r.o. představuje zařízení s ověřenou technologií a garantovanou účinností - čistírnu průmyslových vod určenou pro autoservisy, myčky automobilů, dílny, ale i galvanovny, chemické provozy, teplárny, sklárny, porcelánky aj. provozy, kde hlavním kontaminantem jsou ropné produkty a nerozpustné látky.

Technologická úprava spočívá v zachytávání volných ropných látek nornými stěnami v akumulační jímce. Zde také dochází k sedimentaci a ukládání nerozpustných látek v kalovém prostoru. Dále se předčištěná odpadní voda odčerpává samonasávacím čerpadlem (1) přes statický flokulátor (4) do separátoru (5). Do odpadní vody jsou současně při přečerpávání dávkovány chemická činidla (polyelektrolyt, koagulant aj.) z rozpouštěcích nádrží (2). Kontaminanty, tj. nečistoty, jsou nasorbovány na vzniklé vločky, které sedimentují v separátoru ve formě kalu. Vyčištěná voda odtéká sběrným žlabem přes sorpční filtr a může být vypouštěna nebo jímána do akumulační nádrže k recirkulaci. Vzniklý kal je pravidelně odpouštěn do kalového kontejneru, kde se odvodňuje a zahušťuje.

Řídícím systémem můžeme regulovat celý čistící proces včetně kontroly jednotlivých technologických prvků.

 

 

Schéma technologie úpravy průmyslových vod

ČOV – zpracování peří
220 – 400 m3/den

 

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
Chráněno službou reCAPTCHA.