Fulltextové vyhledávání

Česky English Deutsch

Komunální čistírny odpadních vod

Aktivační čistírny řady BIOFLOW jsou typovou řadou mechanickobiologických čistíren odpadních vod využívající progresivní metody nízkozatížené aktivace s jemnobublinnou aerací a oddělenou stabilizací kalu. Stavebnicové čistírny BIOFLOW jsou určeny především pro malé a střední zdroje znečištění. Vysoká variabilita prostorového uspořádání v PP kontejnerech umožňuje přizpůsobení místním požadavkům i použití pro průmyslové odpadní vody, které jsou biologicky odbouratelné. Čistírny jsou navrženy na základě počtu ekvivalentních obyvatel a údajů o specifi cké produkci znečištění. Dimenzování ČOV je provedeno pro oddílnou stokovou síť s přítokem balastních vod v objemu do 10 % bezdeštného průtoku splaškových vod.
     
BIOFLOW
Kategorie:   Komunální čistírny odpadních vod
Zobrazení 
  
C006 BIOFLOW 60 - 200
Čistírny odpadních vod pro 60-200 osob.

  • Jednoduchá instalace
  • Nízké nároky na energii
  • Minimální nároky na obsluhu
  • Vysoká účinnost čištění 90 - 95 %
  • Neobtěžuje okolí hlukem a zápachem
  • Spolehlivost čistírny při přerušovaném nátoku
  • Kompaktní provedení
  • Použití nekorodujících materiálů zvyšujících životnost
BIOFLOW 60 - 200
POUŽITÍ:
ČOV BIOFLOW je typová řada mechanicko-biologických čistíren odpadních vod určených pro čištění splaškových odpadních vod malých obcí, z bytových jednotek, penzionů, hotelů, rekreačních zařízení, sociálních zařízení podniků atd. Čistírny lze také použít pro čištění nebo dočištění průmyslových odpadních vod, pokud je znečištění biologicky odbouratelné. ČOV BIOFLOW je možné osadit v místech, kde nelze odpadní vody z malých zdrojů znečištění odvádět veřejnou kanalizací na centrální čistírnu odpadních vod.
POPIS:
ČOV BIOFLOW se skládá z jednoho (typ 60 – 120) nebo dvou (typ 160, 200) kompaktních celoplastových kontejnerů z PP , dělených přepážkami na jednotlivé funkční prostory. ČOV tvoří usazovací a dosazovací komora, aktivace a kalojem (skladovací prostor pro kal). Čistírna je opatřena odnímatelným PP víkem s kontrolními otvory, které usnadňují vizuální sledování čistícího procesu. Zdrojem vzduchu pro aktivaci je dmychadlo instalované uvnitř kontejneru ČOV nebo alternativně umístěné mimo nádrž (např. dmychadlárna). Stabilita provozu čistíren je dosažena použitím osvědčené technologie jemnobublinné aerace, nitrifikace a předřazené denitrifikace.
OSAZENÍ:
Konstrukce čistírny je navržena jako samonosná, a proto ji lze v místech bez vysoké spodní vody osadit pouze na předem připravenou základovou betonovou desku s rovinností  5 mm/2 m a obsypat štěrkem. Obsyp je prováděn při současném plnění čistírny čistou vodou. V případě výskytu spodní vody doporučujeme čistírnu obetonovat a stěny ČOV použít jako ztracené bednění.
ZPROVOZNĚNÍ:
Spočívá v napojení přítoku a odtoku na kanalizační potrubí a dále připojení strojního zařízení na elektropřípojku. Firma EKOPLAST TELČ s.r.o. zajistí uvedení ČOV do provozu, záruční a pozáruční servis.
GARANTOVANÉ ODTOKOVÉ HODNOTY:
BSK5: 30 mg/l, CHSK: 120 mg/l, NL: 30 mg/l
Soubor ke stažení:
Prospekt Bioflow 60-200.pdf
Poptávka:
>> klikněte zde <<
Objednávka:
>> klikněte zde <<
Fotogalerie:
>> klikněte zde <<


Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
Chráněno službou reCAPTCHA.