www.ekoplast.cz
www.ekoplast.cz
navštivte náš e-shop infolinka 567 563 781 JIŽ 22 LET S VÁMI
Česky English Deutsch

Vyhledat v textu

Domovní čistírny odpadních vod
......vracíme přírodě vodu čistou

  • Vyčištěnou vodu je možné použít k závlaze,
    vsakovat nebo vypouštět do vodoteče

  • Nízkoenergetické dmychadlo

  • Jednoduchá instalace bez obetonování

  • Minimální nároky na obsluhu

  • Vysoká účinnost čištění 98,4 %

  • Neobtěžuje okolí hlukem ani zápachem

  • Použití nekorodujících materiálů

  • Certifikát CE TÜV


 

OSAZENÍ

BIOFLOW 6A

POUŽITÍ
ČOV BIOFLOW A  je typová řada mechanicko-biologických čistíren odpadních vod určených pro čištění splaškových odpadních vod z rodinných domů a rekreačních objektů. ČOV BIOFLOW A  se vyznačují především nenáročným a ekonomickým provozem. Do čistírny lze vypouštět odpadní vody z koupelen, sociálních zařízení, kuchyní a myček nádobí. ČOV BIOFLOW A  je možné osadit v místech, kde nelze odpadní vody z malých zdrojů znečištění odvádět veřejnou kanalizací na centrální čistírnu odpadních vod. Do ČOV nelze vypouštět odpadní vody ze zdrojů, kde je používán drtič odpadu!

POPIS
ČOV BIOFLOW A  se skládá z jednoho kompaktního celoplastového kontejneru z polypropylenu děleného přepážkami na jednotlivé funkční prostory. ČOV tvoří usazovací a dosazovací prostor, aktivace, skladovací prostor pro kal. Čistírna je opatřena otevíratelným pochůzným poklopem s UV filtrem usnadňujícími pohodlné sledování čistícího procesu. Zdrojem tlakového vzduchu pro aktivaci je malé dmychadlo. Stabilita provozu čistíren je dosažena použitím osvědčené technologie jemnobublinné aerace s nitrifikací. Vyčištěnou odpadní vodu lze vypouštět do kanalizace, do toku, využít k závlaze nebo vsakovat. V případě vsakování je nutné ČOV osadit dávkovacím zařízením.

OSAZENÍ
Čistírna se zpravidla osazuje pod terén. Tomu je přizpůsobena konstrukce čistírny, která je navržena jako samonosná, a proto ji lze v místech bez vysoké hladiny spodní vody osadit pouze na předem připravenou základovou betonovou desku s rovinností 5mm/2m a obsypat štěrkopískem. Obsyp je prováděn při současném plnění čistírny odpadních vod čistou vodou. V případě výskytu spodní vody doporučujeme čistírnu obetonovat do výšky hladiny spodní vody a stěny ČOV použít jako ztracené bednění. Dále doporučujeme, aby vstupní potrubí do ČOV bylo odvětrané.

ZPROVOZNĚNÍ
Po zabudování a propojení čistírny s odpadem zdarma provedeme zprovoznění a zaškolení obsluhy. Platí se pouze doprava technika 10Kč/km (z Telče). Výrobce zajišťuje záruční a pozáruční servis.

POŽADAVKY NA OBSLUHU
Obsluha aktivační čistírny spočívá ve vizuální kontrole čistícího procesu, kvality vyčištění vody a množství kalu. Vzhledem k tomu, že čistírna nemá žádné točivé součástky, nevyžaduje stálou odbornou obsluhu – viz. Provozní řád. Likvidace stabilizovaného kalu je možná zapravením do kompostu nebo odvozem firmou mající k této činnosti oprávnění.

 
KVALITA VYČIŠTĚNÉ VODY

 

Průměrné

hodnoty

Maximální

hodnoty

Účinnost

 

mg / l

mg / l

%

BSK 5

6,3

16,1

98,4

CHSK Cr

34,6

70,7

96,1

NL

10,3

30,0

97,7

N-NH 4

4,5

19,6

94,0

*P c

3,3

5,5

84,5

Esterichia coli

1107 KJT / 100ml

8000 KJT / 100ml

-

Enterokoky

950 KJT / 100ml

950 KJT / 100ml

-

 *hodnota dosažitelná pouze při chemickém srážení forsforu – nutné dávkovací zařízení


CENÍK

Typ

Popis

Rozměry
průměr x výška
(mm)
Cena
(Kč)


BIOFLOW 6A

pro 2 - 6 osobAKČNÍ SET
cena obsahuje čistírnu, dmychadlo, víko,
nástavce 30cm, šachtu pro dmychadlo,
spínací hodiny a start. bakterie, zprovoznění,,
čistírnu není nutné obetonovávat1400 x 2000


31.500,-


BIOFLOW 10A
pro 2 - 10 osob


AKČNÍ SET
cena obsahuje čistírnu, dmychadlo, víko,
nástavce 30cm, šachtu pro dmychadlo,
spínací hodiny a start. bakterie, zprovoznění,
čistírnu není nutné obetonovávat1700 x 1800


46.600,-BIOFLOW 15A
pro 10 - 15 osobAKČNÍ SET
cena obsahuje čistírnu, dmychadlo, víko,
nástavce 30cm, šachtu pro dmychadlo,
spínací hodiny a start. bakterie, zprovoznění,,
čistírnu není nutné obetonovávat1900 x 2300


59.800,-


BIOFLOW 20A
pro 15 - 20 osob


AKČNÍ SET
cena obsahuje čistírnu, dmychadlo, víko,
nástavce 30cm, šachtu pro dmychadlo,
spínací hodiny a start. bakterie, zprovoznění,
čistírnu není nutné obetonovávat2200 x 2300


74.800,-


BIOFLOW 30A
pro 20 - 30 osob


AKČNÍ SET
cena obsahuje čistírnu, dmychadlo, víko,
nástavce 30cm, šachtu pro dmychadlo,
spínací hodiny a start. bakterie, zprovoznění,
čistírnu není nutné obetonovávat2500 x 2300


97.580,-


BIOFLOW 40A

pro 30 - 40 osob


AKČNÍ SET
cena obsahuje čistírnu, dmychadlo, víko,
nástavce 30cm, šachtu pro dmychadlo,
spínací hodiny a start. bakterie, zprovoznění,
čistírnu není nutné obetonovávat3000 x 2800


120.800,-


BIOFLOW 50A
pro 40 - 50 osob


AKČNÍ SET
cena obsahuje čistírnu, dmychadlo, víko,
nástavce 30cm, šachtu pro dmychadlo,
spínací hodiny a start. bakterie, zprovoznění,
čistírnu není nutné obetonovávat3500 x 2800


143.000,-

 Cena vetších ČOV na vyžádání.

 

 

 

 

Certifikát a prohlášení o vlastnostech.pdf
Provozní řád.pdf 


Ceník a prospekt - BIOFLOW 6A.pdf
Ceník a prospekt - BIOFLOW 10A.pdf
Ceník a prospekt - BIOFLOW 15A.pdf
Ceník a prospekt - BIOFLOW 20A.pdf
Ceník a prospekt - BIOFLOW 30A.pdf
Ceník a prospekt - BIOFLOW 40A.pdf
Ceník a prospekt - BIOFLOW 50A.pdf
Ceník - všechny ČOV.pdfFotogalerie

 

 

 

 

TOPlist

Napište nám

Ekoplast